Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

 1 Generelt

 1.1 Hvad er personoplysninger Personoplysninger er oplysninger, der afslører eller kan afsløre brugerens identitet. Vi overholder princippet om dataforebyggelse. Vi afstår så vidt muligt fra at indsamle personoplysninger.

 1.2 Behandling af personoplysninger Personoplysningerne anvendes udelukkende med henblik på indgåelse af kontrakten, fastlæggelse af dens indhold, gennemførelse eller behandling af kontraktforholdet (art. 6 I S. 1 b DSGVO). 

 Derudover behandles personoplysninger kun, hvis vi har modtaget dit samtykke hertil (art. 6 I S. 1 a DSGVO), eller hvis der er tale om oplysninger, hvis behandling er nødvendig af hensyn til vores legitime interesser, og for så vidt som en interesseafvejning viser, at der ikke er nogen overordnede interesser, grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder fra din side (art. 6 I S. 1 f DSGVO). 

 Vi kan bruge ordreforarbejdningsvirksomheder til at behandle dine personoplysninger, men vi videregiver principielt ikke personoplysningerne til tredjeparter ud over dette. 

 Kun med henblik på opfyldelse af kontrakten videregives oplysningerne til det rederi, der har fået til opgave at levere, i det omfang det er nødvendigt for leveringen af de bestilte varer. Ved behandling af betalinger videregives de nødvendige betalingsdata til det kreditinstitut, der har fået til opgave at foretage betalingen, og i givet fald til den valgte betalingsudbyder, der har fået til opgave at foretage betalingen. 

Dine personoplysninger vil udelukkende blive behandlet i EU, medmindre andet er angivet nedenfor.

1.3 Brugsdata Når du besøger hjemmesiden, indsamles der generelle tekniske oplysninger. Dette er den anvendte IP-adresse, tidspunktet, besøgets varighed, browsertype og eventuelt den side, hvorfra besøget stammer. Disse brugsdata registreres af tekniske årsager i en logfil og kan bruges og opbevares med henblik på at evaluere statistikkerne på dette websted. Disse brugsdata er ikke forbundet med dine andre personoplysninger.

1.4 Opbevaringens varighed Efter udløbet af det formål, som dataene blev indsamlet til, opbevarer vi kun dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt på grundlag af de lovbestemte (især skattemæssige) bestemmelser. 


2. dine rettigheder

2.1 Information Du kan anmode om oplysninger fra os om, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig, og hvis det er tilfældet, har du ret til at få oplysninger om disse personoplysninger og til de yderligere oplysninger, der er angivet i artikel 15 i DSGVO.

2.2 Ret til berigtigelse Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget og kan anmode om at få ufuldstændige personoplysninger suppleret i overensstemmelse med artikel 16 i GDPR.

 2.3 Ret til sletning Du har ret til at anmode om, at vi sletter de personlige oplysninger om dig uden unødig forsinkelse. Vi er forpligtet til at slette dem straks, især hvis en af følgende grunde gør sig gældende:

 - Dine personoplysninger er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet. - Du trækker dit samtykke, som behandlingen af dine oplysninger var baseret på, tilbage, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen. - Dine oplysninger er blevet behandlet ulovligt.

Retten til sletning eksisterer ikke, hvis dine personoplysninger er nødvendige for at kunne gøre vores juridiske krav gældende, udøve eller forsvare dem.

2.4 Ret til begrænsning af behandlingen Du har ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger, hvis

- du anfægter oplysningernes nøjagtighed, og vi derfor kontrollerer nøjagtigheden - behandlingen er ulovlig, og du nægter at slette dem og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af dem - vi har ikke længere brug for oplysningerne, men du har brug for dem for at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem - du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger, og det er endnu ikke klart, om vores legitime grunde vejer tungere end dine grunde.

2.5 Ret til dataportabilitet Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os, forudsat at behandlingen er baseret på samtykke eller en kontrakt, og at behandlingen udføres af os ved hjælp af automatiserede procedurer.

 2.6 Ret til tilbagekaldelse Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde dette samtykke til enhver tid.

 2.7 Generelt og ret til at klage Udøvelsen af dine ovennævnte rettigheder er generelt gratis for dig. I tilfælde af klager har du ret til at kontakte den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os, den statslige databeskyttelseskommissær, direkte. 

 3 Datasikkerhed

3.1 Datasikkerhed Alle data på vores websted er sikret ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod tab, ødelæggelse, adgang, ændring og distribution.

 3.2 Sessioner og cookies For at drive hjemmesiden kan vi bruge cookies eller server-side sessioner, hvor data kan gemmes. Cookies er filer, som et websted gemmer på din harddisk for automatisk at genkende din computer, næste gang du besøger webstedet, og dermed tilpasse brugen af webstedet til dig. Nogle af de anvendte cookies slettes igen ved afslutningen af browsersessionen. Det er såkaldte session cookies. Andre cookies forbliver på din terminal og gør det muligt at genkende browseren, når du besøger vores websted på et senere tidspunkt (permanente cookies). Du kan indstille din browser på en sådan måde, at du bliver informeret om indstillingen af cookies og individuelt kan beslutte, om du vil acceptere dem eller udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt. Bemærk venligst, at du muligvis ikke kan bruge nogle af funktionerne på dette websted, hvis du deaktiverer cookies. Vi sikrer, at der ikke indsamles personlige data fra sessioner eller via cookies, og at cookies kun anvendes, hvis det er teknisk nødvendigt for webstedet. Således er den

Vurderingen viser således, at der ikke er nogen overordnede interesser fra din side (artikel 6 I, stk. 1, litra f), i DSGVO).

4 Tjenester fra tredjeparter

4.1 Google Analytics Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google, der drives af Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") og indsamler og gemmer data via denne webanalysetjeneste, hvorfra der oprettes brugerprofiler ved hjælp af pseudonymer. De brugsprofiler, der oprettes på denne måde, bruges til at evaluere de besøgendes adfærd med henblik på at udforme og forbedre det tilbud, der præsenteres på dette websted, i overensstemmelse med kravene. Google Analytics bruger "cookies", som er små tekstfiler, der placeres på din computer, til at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Hvis IP-anonymisering er aktiveret på dette websted, vil din IP-adresse dog blive afkortet af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google Analytics, bliver ikke slået sammen med andre Google-data. Brugerprofiler, der opbevares under et pseudonym, vil heller ikke blive slået sammen med personoplysninger om brugeren uden brugerens udtrykkelige og særskilt erklærede samtykke. Interesseafvejningen viser således, at der ikke er nogen overordnede interesser fra din side (artikel 6 I, stk. 1, litra f, i DSGVO). Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på dette websted. Du kan også forhindre, at Google indsamler data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) og at Google behandler disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).  Du kan også forhindre indsamling af dine data af Google Analytics ved at klikke på følgende link. Der vil blive indstillet en opt-out-cookie, som vil forhindre indsamling af dine data ved fremtidige besøg på dette websted: Deaktivere Google Analytics. Du kan se Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger på www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Du kan få flere oplysninger om brugsbetingelser og databeskyttelse på www.google.com/analytics/terms/de.html eller www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Vi gør opmærksom på, at koden "anonymizeIp" er blevet tilføjet til Google Analytics på dette websted for at sikre anonymiseret indsamling af IP-adresser (såkaldt IP-maskering).

 4.2 Brug af Google Maps Dette websted bruger Google Maps, en korttjeneste fra Google, der drives af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ved brug af Google Maps indsamles, behandles og anvendes også data om de besøgendes brug af Maps-funktionerne på hjemmesiderne. Her berøres ingen brugerinteresser, som vejer tungere end den tekniske nødvendighed af integreringen af det interaktive kortmateriale (art. 6 I S. 1 f DSGVO). Du kan se Googles oplysninger om databeskyttelse på www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Du kan se yderligere oplysninger om brugen af Google Maps på www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.  

 4.3 Brug af wetter.de API Dette websted bruger Wetter.de-plugin via et API. Udbyderen er RTL interactive GmbH, beliggende på Picassoplatz 1, 50679 Köln, Tyskland. Det vides ikke, hvilke data der indsamles og bruges af Wetter.de API'et. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Brugen af Wetter.de er af hensyn til en tiltalende præsentation og information af vores online-tilbud. Yderligere oplysninger om behandlingen af brugerdata findes i Wetter.de's databeskyttelseserklæring: www.wetter.de/cms/datenschutzerklaerung101243.html.

4.4 Google Tag Manager Dette websted bruger også Google Tag Manager. Denne tjeneste gør det muligt at administrere website-tags via en grænseflade. Dette Google-værktøj implementerer kun tags. Der anvendes ingen cookies, og der indsamles ingen personlige data. Google Tag Manager udløser andre tags, som på deres side kan indsamle data. Google Tag Manager har dog ikke adgang til disse data. Hvis der er foretaget en deaktivering på domæne- eller cookieniveau, forbliver den gældende for alle sporingstags, for så vidt som disse er implementeret med Google Tag Manager.

5. kontakte os

Hvis du vil kontakte os vedrørende databeskyttelse, er du velkommen til at bruge følgende kontaktmuligheder. Ansvarlig person i henhold til DSGVO:

Ostsee-Campingplatz Familie Heide Strandweg 31 24369 Klein Waabs E-mail: info(at)waabs.de Telefon: 04352 - 2530 eller 2579

 

 

 

Brug af Cookiebot

Cookiebot er en onlinetjeneste, der hjælper os med at sikre, at vores brug af cookies og onlinesporing af dem er i overensstemmelse med reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger. Ved at bruge webtjenesten Cybot A/S (Havnegrade 39, 1058 København, Danmark) overfører din browser personoplysninger til ovennævnte virksomhed. Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Den legitime interesse ligger i, at webstedet fungerer fejlfrit. Oplysningerne slettes, så snart formålet med indsamlingen af dem er opfyldt. Yderligere oplysninger om håndteringen af de overførte data kan findes i cookiebot.com's fortrolighedspolitik: www.cookiebot.com/de/privacy-policy/ . Du kan forhindre cookiebot.com's indsamling og behandling af dine data ved at deaktivere udførelsen af scriptkode i din browser eller ved at installere en scriptblocker i din browser (du kan f.eks. finde denne på www.noscript.net eller www.ghostery.com).Du har ret til at ændre eller tilbagekalde dit samtykke når som helst.

ONLINE BESTILLING